Info en werkwijze... 

 

Voor de opmaak van het EnergiePrestatieCertificaat ( EPC ) komt de energiedeskundige type A, met erkenning door het Vlaams Energie Agentschap (VEA), ter plaatse.

 

Hij inspecteert de woning of het appartement, voert de nodige metingen uit en noteert alle gegevens.

 

Na berekeningen worden de gegevens ingegeven in de EPC-software.

 

Het EPC wordt gegenereerd, hierbij wordt een energiescore verkregen en een unieke code aangemaakt in de energieprestatiedatabank.

 

Het origineel EPC wordt ondertekend door de energiedeskundige en per post toegestuurd naar de klant.  

 

LET OP: Het EPC is verplicht op te stellen alvorens het pand te koop of te huur wordt gesteld.  

Het is verplicht om de energiescore of unieke code van het EPC uit de energieprestatiedatabank te vermelden in alle advertenties.  Er worden controles uitgevoerd door de overheid op het al dan niet aanwezig zijn van het EPC in de energieprestatiedatabank, met boetes vanaf 500 EUR tot gevolg. 

 

Het EPC blijft 10 jaar geldig, dus stel je in orde en vermijd deze hoge boete !

 

De elektrische keuring en het conformiteitsattest mazouttank wordt onmiddellijk afgeleverd door de erkende keurder op datum afspraak.  Al deze keuringen kunnen in 1 afspraak ingepland worden.  Deze keuringen zijn verplicht bij verkoop.